''
| | |
: 19:29 : 6:03 " ", 9/8/20


( " - ("

סמוך לגאולה יש להפיץ את פנימיות התורה בלא הגבלות

      
    ('' 2002)   '' -  ('')