''
| | |
: 18:38 : 6:29 ' ", 20/9/20


( " - ("

הכוח לברר את מה שלמטה על ידי ההתבטלות למה שלמעלה

      
    ('' 2002)   '' -  ('')