''
| | |
: 19:30 : 6:02 " ", 8/8/20


( " - ("

לוח אמירת 3 פרקי תהלים בחודשים אלול-תשרי

      
    ('' 2002)   '' -  ('')