''
| | |
: 18:24 : 6:36 " ", 1/10/20


( " - ("

ההוראה מספירת-העומר - כל יום חשוב לכללות ה"תמימות"

      
    ('' 2002)   '' -  ('')