''
| | |
: 18:37 : 6:30 ' ", 20/9/20


( " - ("

השפעות הנשיא נמשכות; האחריות מוטלת על "זרעו"

      
    ('' 2002)   '' -  ('')