''
| | |
: 19:44 : 5:35 " ", 3/6/20


( " - ("

חינוך הבנים והבנות הוא היסוד של בית-ישראל

      
    ('' 2002)   '' -  ('')