''
| | |
: 17:58 : 6:52 " ", 23/10/19


( " - ("

מטרת הגלות – קידושין נעלים יותר לעתיד

      
    ('' 2002)   '' -  ('')