''
| | |
: 19:45 : 5:35 " ", 5/6/20


( " - ("

להיות למעלה מהעולם על-ידי ההתעסקות בענייני העולם

      
    ('' 2002)   '' -  ('')