''
| | |
: 16:36 : 6:20 ' ", 24/11/20


( " - ("

להתמסר למלחמת בית דוד ולהביא את הגאולה

      
    ('' 2002)   '' -  ('')