''
| | |
: 17:32 : 6:17 " ", 21/2/20


( " - ("

תומכי תמימים נותנת כוחות עד ביאת משיח

      
    ('' 2002)   '' -  ('')