''
| | |
: 17:00 : 6:42 ' ", 16/1/21


( " - ("

מה מקורו של האיסור הנהוג בעדות שונות לאכול קטניות בפסח

      
    ('' 2002)   '' -  ('')