''
| | |
: 17:00 : 6:42 ' ", 16/1/21


( " - ("

האם רצוי להכשיר כלי חמץ לפסח או שאולי מוטב לקנות חדשים

      
    ('' 2002)   '' -  ('')