''
| | |
: 17:58 : 6:52 " ", 23/10/19


( " - ("

אצל בעל ההילולא, האהבה לכל יהודי הייתה בגילוי

      
    ('' 2002)   '' -  ('')