''
| | |
: 19:27 : 6:04 ' ", 10/8/20


( " - ("

גם בענייניו הגשמיים אין יהודי כפוף לטבע

      
    ('' 2002)   '' -  ('')