''
| | |
: 16:36 : 6:31 " ", 9/12/19


( " - ("

הכוונה העליונה תתבצע על-ידי תומכי-תמימים

      
    ('' 2002)   '' -  ('')