''
| | |
: 16:36 : 6:27 " ", 3/12/20


( " - ("

הכוונה העליונה תתבצע על-ידי תומכי-תמימים

      
    ('' 2002)   '' -  ('')