''
| | |
: 17:32 : 6:18 " ", 20/2/20


( " - ("

גאולת הקב"ה (כביכול) תלויה בגאולת כל ישראל

      
    ('' 2002)   '' -  ('')