''
| | |
: 18:02 : 6:49 " ", 20/10/19


( " - ("

גאולת הקב"ה (כביכול) תלויה בגאולת כל ישראל

      
    ('' 2002)   '' -  ('')