''
| | |
: 18:39 : 6:28 " ", 18/9/20


( " - ("

גאולת הקב"ה (כביכול) תלויה בגאולת כל ישראל

      
    ('' 2002)   '' -  ('')