''
| | |
: 19:07 : 6:18 " ", 9/4/20


( " - ("

נטילת-ידיים לאמירת ברכה, נשיאת סמל על הבגד בשבת ברשות הרבים

      
    ('' 2002)   '' -  ('')