''
| | |
: 18:42 : 6:27 " ", 18/9/19


( " - ("

החידוש של תלמיד ותיק אינו בערך לטעמי התורה לעתיד

      
    ('' 2002)   '' -  ('')