''
| | |
: 19:47 : 5:47 " ", 17/7/19


( " - ("

ניצול כל הכוחות הנעלמים להתעלות בתורה באופן ד"לך לך"

      
    ('' 2002)   '' -  ('')