''
| | |
: 19:40 : 5:37 ' ", 28/5/20


( " - ("

הנרות בעמוד הש"ץ / נרות במוצאי שבת / השלמות לעירובין / מעשר כספים

      
    ('' 2002)   '' -  ('')