''
| | |
: 19:44 : 5:50 " ", 21/7/19


( " - ("

הנרות בעמוד הש"ץ / נרות במוצאי שבת / השלמות לעירובין / מעשר כספים

      
    ('' 2002)   '' -  ('')