''
| | |
: 18:31 : 6:32 ' ", 24/9/20


( " - ("

כל מסעות האדם, בכל הדרגות, הם שלב ביציאה ממצרים

      
    ('' 2002)   '' -  ('')