''
| | |
: 18:25 : 6:35 " ", 30/9/20


( " - ("

החידוש במתן-תורה – גילוי אלוקות מעין לעתיד

      
    ('' 2002)   '' -  ('')