''
| | |
: 19:05 : 6:22 " ", 5/4/20


( " - ("

לעתיד לבוא – צמיחה וגידול אצל כולם בשווה

      
    ('' 2002)   '' -  ('')