''
| | |
: 18:41 : 6:28 " ", 18/9/19


( " - ("

כפי שיהודי מתנהג עם רעהו, כך בדיוק מתנהגים עמו מלמעלה

      
    ('' 2002)   '' -  ('')