''
| | |
: 16:41 : 6:10 " ", 13/11/19


( " - ("

לבטל גם את ה"חמץ" החבוי, ולזרוק כל מה שמנגד לקדושה

      
    ('' 2002)   '' -  ('')