''
| | |
: 16:36 : 6:29 " ", 4/12/20


( " - ("

לבטל גם את ה"חמץ" החבוי, ולזרוק כל מה שמנגד לקדושה

      
    ('' 2002)   '' -  ('')