''
| | |
: 17:09 : 6:38 " ", 26/1/20


( " - ("

לבטל גם את ה"חמץ" החבוי, ולזרוק כל מה שמנגד לקדושה

      
    ('' 2002)   '' -  ('')