''
| | |
: 18:42 : 6:27 " ", 18/9/19


( " - ("

עלייה של יהודי היא עלייה אמיתית רק כשנמשכת למטה, בעולם המעשה

      
    ('' 2002)   '' -  ('')