''
| | |
: 19:23 : 6:07 " ", 14/8/20


( " - ("

עלייה של יהודי היא עלייה אמיתית רק כשנמשכת למטה, בעולם המעשה

      
    ('' 2002)   '' -  ('')