''
| | |
: 18:31 : 6:32 ' ", 24/9/20


( " - ("

כשמתנהגים באופן ד"גאון יעקב", אומות העולם מסייעות לישראל

      
    ('' 2002)   '' -  ('')