''
| | |
: 17:02 : 6:42 ' ", 18/1/21


( " - ("

הכוח של ישראל "לחדש" בעולם נובע משורשם בעצמותו יתברך

      
    ('' 2002)   '' -  ('')