''
| | |
: 17:06 : 6:40 " ", 22/1/20


( " - ("

הכוח של ישראל "לחדש" בעולם נובע משורשם בעצמותו יתברך

      
    ('' 2002)   '' -  ('')