''
| | |
: 18:24 : 6:36 " ", 30/9/20


( " - ("

לנוס מעיסוקי כל השנה ל"מקלט" – מקום של יראת-שמים

      
    ('' 2002)   '' -  ('')