''
| | |
: 16:42 : 6:08 " ", 12/11/19


( " - ("

בדיקת תפילין ומזוזות כל י"ב חודש, חירש-אילם שלמד בבית-ספר

      
    ('' 2002)   '' -  ('')