''
| | |
: 18:31 : 6:32 ' ", 24/9/20


( " - ("

אריכות הגלות – כדי שיתוסף עוד יותר ב"רכוש גדול"

      
    ('' 2002)   '' -  ('')