''
| | |
: 18:38 : 6:29 ' ", 20/9/20


( " - ("

בכל אחד ואחד מישראל יש ניצוץ מנשמת משיח

      
    ('' 2002)   '' -  ('')