''
| | |
: 16:40 : 6:37 " ", 19/12/18


( " - ("

דיני השבוע שחל בו ט' באב כשהצום נדחה ליום ראשון

      
    ('' 2002)   '' -  ('')