''
| | |
: 18:38 : 6:29 ' ", 21/9/17


( " - ("

דיני השבוע שחל בו ט' באב כשהצום נדחה ליום ראשון

      
    ('' 2002)   '' -  ('')