''
| | | |
: 19:40 : 5:37 ' ", 28/5/17


( " - ("

דיני השבוע שחל בו ט' באב כשהצום נדחה ליום ראשון

      
    ('' 2002)   '' -  ('')