''
| | |
: 16:39 : 6:12 " ", 17/11/17


( " - ("

דיני השבוע שחל בו ט' באב כשהצום נדחה ליום ראשון

      
    ('' 2002)   '' -  ('')