''
| | | |
: 19:17 : 6:01 " ", 25/4/17


( " - ("

דיני השבוע שחל בו ט' באב כשהצום נדחה ליום ראשון

      
    ('' 2002)   '' -  ('')