''
| | |
: 17:31 : 6:19 " ' ", 19/2/19


( " - ("

דיני השבוע שחל בו ט' באב כשהצום נדחה ליום ראשון

      
    ('' 2002)   '' -  ('')