''
| | | |
: 17:55 : 5:39 " ", 24/3/17


( " - ("

דיני השבוע שחל בו ט' באב כשהצום נדחה ליום ראשון

      
    ('' 2002)   '' -  ('')