''
| | |
: 18:02 : 6:49 ' ", 19/10/19


( " - ("

דיני השבוע שחל בו ט' באב כשהצום נדחה ליום ראשון

      
    ('' 2002)   '' -  ('')