''
| | |
: 19:14 : 6:05 ' ", 20/4/18


( " - ("

דיני השבוע שחל בו ט' באב כשהצום נדחה ליום ראשון

      
    ('' 2002)   '' -  ('')