''
| | | |
: 17:34 : 6:15 " ", 23/2/17


( " - ("

דיני השבוע שחל בו ט' באב כשהצום נדחה ליום ראשון

      
    ('' 2002)   '' -  ('')