''
| | |
: 19:34 : 5:59 " ", 3/8/20


( " - ("

דיני השבוע שחל בו ט' באב כשהצום נדחה ליום ראשון

      
    ('' 2002)   '' -  ('')