''
| | |
: 18:22 : 6:37 " ", 1/10/20


( " - ("

כל מצב של גאולה הוא עוד שלב בדרך לגאולה שלמה

      
    ('' 2002)   '' -  ('')