''
| | |
: 19:23 : 6:07 " ", 14/8/20


( " - ("

לבטל את הדין ולזכות את ישראל בגאולה האמיתית והשלמה!

      
    ('' 2002)   '' -  ('')