''
| | |
: 18:38 : 6:29 ' ", 20/9/20


( " - ("

י"ב הפסוקים בעצרת של העדה החרדית, בהוראת הגאב"ד

      
    ('' 2002)   '' -  ('')