''
| | |
: 19:46 : 5:48 " ", 18/7/19


( " - ("

עבודה עד מיצוי הנפש, מתוך תענוג, או מתוך שלום וחיבור

      
    ('' 2002)   '' -  ('')