''
| | |
: 19:34 : 5:59 " ", 4/8/20


( " - ("

קבלת-עול כללית ולאחריה הקפדה על כל פרט ופרט

      
    ('' 2002)   '' -  ('')