''
| | |
: 19:45 : 5:35 " ", 6/6/20


( " - ("

לכל אחד ואחד חלק בתורה שעל-ידו מתברר חלקו בעולם

      
    ('' 2002)   '' -  ('')