''
| | |
: 19:03 : 6:25 ' ", 3/4/20


( " - ("

הרבי מליובאוויטש הכריז שהגאולה עומדת לבוא בכל רגע, ומאז כבר עברו כמה שנים והמשיח עדיין לא בא

      
    ('' 2002)   '' -  ('')