''
| | |
: 19:49 : 5:44 " ", 10/7/20


( " - ("

בכוח כל יהודי להגיע למדרגת "קודש קודשים"

      
    ('' 2002)   '' -  ('')