''
| | |
: 19:44 : 5:51 ' ", 23/7/19


( " - ("

בכוח כל יהודי להגיע למדרגת "קודש קודשים"

      
    ('' 2002)   '' -  ('')