''
| | |
: 19:45 : 5:35 " ", 5/6/20


( " - ("

כוונת האהבה והצימאון היא בהמשכת האלוקות למטה

      
    ('' 2002)   '' -  ('')