''
| | |
: 19:45 : 5:35 " ", 6/6/20


( " - ("

נקודת כל העניינים – "ודוד עבדי נשיא להם לעולם!

      
    ('' 2002)   '' -  ('')