''
| | |
: 19:39 : 5:37 ' ", 25/5/20


( " - ("

הקב"ה ממתין שבני-ישראל יבקשו - "ווי וואנט משיח נאו!"

      
    ('' 2002)   '' -  ('')