''
| | |
: 18:39 : 6:28 " ", 19/9/19


( " - ("

הקב"ה ממתין שבני-ישראל יבקשו - "ווי וואנט משיח נאו!"

      
    ('' 2002)   '' -  ('')