''
| | |
: 16:55 : 5:54 ' ", 26/10/20


( " - ("

עבודה במסירות נפש מביאה להידור למעלה מהידור

      
    ('' 2002)   '' -  ('')