''
| | |
: 18:29 : 6:34 ' ", 26/9/20


( " - ("

: מועד הנחת תפילין / הצמדת היו"ד לבית
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')