''
| | |
: 19:26 : 6:05 " ", 11/8/20


( " - ("

: סליחה, מחילה וכפרה מתוך שמחה וטוב לבב
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')