''
| | |
: 17:59 : 5:33 ' ", 28/3/20


( " - ("

: הכוח לברר את מה שלמטה על ידי ההתבטלות למה שלמעלה
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')