''
| | |
: 19:44 : 5:35 " ", 3/6/20


( " - ("

: ה'גל' שנעשה על-ידי פנימיות התורה
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')