''
| | |
: 16:41 : 6:10 " ", 13/11/19


( " - ("

: יהודי הקשור לקב"ה – גם "עוג" לא יוכל לו
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')