''
| | |
: 17:06 : 6:40 ' ", 22/1/21


( " - ("

: יהודי הקשור לקב"ה – גם "עוג" לא יוכל לו
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')